UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Projekt “Biti slijep na pet minuta”

Projekt je bio namijenjen svim videćim građanima grada Koprivnice koji su na nekoliko minuta mogli vidjeti kako je to biti slijep.

 Projekt se u Koprivnici održao u haustoru ispred Gradske knjižnice gdje je bio postavljen poligon sa različitim preprekama (stepenice, koš za smeće, kišobran) koji su onda građani pod povezom morali proći. Poligonom je prošlo 40-ak videćih osoba koji su na taj način iskusili kako je to biti slijep na pet minuta. Na taj način pokušalo se senzibilizirati videće građane Koprivnice za potrebe osoba s oštećenjem vida, njihovih sugrađana. Projekt je financiran sredstvima Grada Koprivnice.

Projekt “Biti slijep na pet minuta” provodio se i u Gradu Križevcima, uz obilježavanje Dana Grada, u travnju, i u gradu Đurđevcu tijekom rujna. I u ovim gradovima videći sugrađani su vrlo pozitivno reagirali na mogućnost hodanja pod povezom i vrlo se dobro odazvali na njegovu provedbu.