UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Članovi Udruge slijepih Koprivničko – križevačke županije imali su dva kreativna dana stvaranja šarenih i veselih uskrsnih pisanica.

Radionice su realizirane u skladu sa svim epidemiološkim mjerama pa smo se okupili u manjim skupinama i izradili maštovite radove koji će ukrašavati uskrsne dekoracije naših članova. Kroz kreativno izražavanje članovi razvijaju percepciju o sebi kao kreativnom i stvaralačkom biću kojemu invaliditet nije prepreke, a također razvijaju taktilno osjetilo, motoriku, koordinaciju pokreta kao i samopouzdanje. Kreativne radionice organizirane su u sklopu projekta „Priprema, pozor, SAD (Samopouzdani, društveni, aktivni)!“ financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.