UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Projekt „Psiho edukativne radionice“

Tijekom 2007. i 2008. godine u prostorijama Udruge održane su psihoedukakne u prostorijama Udruge održana je psihoeduaktivna radionicativne radionica za mlade članove Udruge. Radionice su zamišljene kao pomoć u jačanju samopouzdanja i razvoju svijesti o vlastitoj vrijednosti te načinima uspješnog komuniciranja i nenasilnog rješavanja sukoba.

Sudionici radionice bili Ana Tkalčec, Iva Šola, Ivan Mušlek, Valentina Sara Stručić i Matija Podravec koji su dobrovoljno pristali na grupni rad.

Prije početka same radionice sklopljen je nepisani sporazum o diskreciji unutar grupe. Bit ovih radionica je uživljavanje putem igre u emocije drugih ljudi, shvaćanje i izražavanje vlastitih emocija, nenasilno rješavanje sukoba te razvijanje strategija za uspješno komuniciranje.

Po završetku obrađenih tema izvršene su unutarnje evaluacije koje pokazuju da su mladi jako zadovoljni radionicama. Također su izrazili želju da se radionice ovog tipa u budućnosti nastave, a i sama voditeljica radionica je uočila potrebu psihološke pomoći mladima.

Radionice je uspješno vodila mlada prof. defektolog Martina Crnković zaposlena u vrtiću COOR „Podravsko sunce“ u Koprivnici koja je već kao student defektologije imala iskustva u radu sa slijepom i slabovidnom djecom, te profesorica defektolog Mirela Smajić.