UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

“Naši dani”

U sklopu programa “Naši dani” Udruga provodi aktivnosti obilježavanja važnih dana i datuma. 

U svibnju održavamo obilježavanje Majčinog dana, 15. listopada Međunarodni dan bijelog štapa, a raznim aktivnostima obilježavamo i Europski tjedan kretanja i Međunarodni dan OSI. Cilj programa je integracija osoba s oštećenjem vida u lokalnu zajednicu i senzibilizacija videćih za njihove potrebe.

Program je financiran od Grada Koprivnice i Koprivničko – križevačke županije.