UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

“Siguran korak”

Projektom “Siguran korak” pruža se usluga videće pratnje korisnicima starijima od 18 godina. 

Provedba novog projekta krenula je 1.travnja 2019. a nastavak je projekta “VIDIM – vidljivi, integrirani, društveni i mobilni” koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda vezan uz područje “Razvoj osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II”.