UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

“Korak po korak”

Trogodišnjim program om“Korak po korak” osigurana je usluga videće pratnje za 15-ak korisnika, članova Udruge koji žive uglavnom sami, starije su životne dobi i slabijeg imovinskog stanja. 

 

Program je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provedba novog ciklusa započela je 1. siječnja 2019. godine.