UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

O Udruzi slijepih

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je socijalno humanitarni oblik udruživanja slijepih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti. Udruga broji 250-ak članova, a broj se iz godine u godinu povećava.

Udruga je osnovana 1954. godine i kontinuirano djeluje preko pedeset godina.
Osnovne djelatnosti Udruge su okupljanje i organiziranje slijepih osoba, ostvarivanje prava članova na području školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja, ostvarivanje njihovih posebnih prava, te organiziranje društveno-kulturnog i sportskog života. Budući da su slijepi invalidi najveće kategorije, s mnogim posebnostima, Udruga svojim stručnim, materijalnim, savjetodavnim i drugim uslugama svojim članovima nastoji pomoći u rješavanju njihovih problema.

Članstvo u Udruzi

Prema statutu Udruge, članovi Udruge mogu biti:

Redovni član Udruge može postati svaka slijepa osoba, državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije, a na temelju nalaza oftalmologa s područja djelovanja Udruge.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a koju je prihvatila i Republika Hrvatska, slijepom osobom smatra se osoba koja ima:

Nominalni član Udruge može postati slijepa osobe s ograničenom ili bez poslovne sposobnosti, koji nema prava sudjelovati u radu tijela Udruge.
Podupirući član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja pomaže i pridonosi radu i aktivnostima Udruge. Podupirući član ne može birati i biti biran u tijelima Udruge.
Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima naročite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge. Počasnom članu Udruge izdaje se povelja čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Udruge.

Prava članova

Obveze članova

Prava i povlastice koje ostvaruju slijepe osobe

Članstvom u Udruzi ostvaruju se sljedeća prava i povlastice:

 1. Prema pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na tiflotehnička i očna pomagala:
  • - govorni ručni sat za slijepe
  • - dugi bijeli štap za slijepe
  • - brajev pisaći stroj
  • - četverokanalni kazetofon
  • - čitač ekrana s govornom jedinicom
  • - brajeva elektronička bilježnica za slijepe
  • - naočale (okviri za naočale, leće za naočale, teleskopske leće)
  • - kontaktne leće
  • - očne proteze
 2. Oslobađanje plaćanja HRT pretplate za punoljetne članove
 3. Djelomično oslobađanje telefonske pretplate kod T-com operatera
 4. Djelomično oslobađanje mjesečne pretplate za Cronet pretplatnike
 5. Povlastice u unutarnjem putničkom prometu (željeznica i redovita brodska linija)
 6. Povlastice pri putovanju u inozemstvo
 7. Povlastice vezane za putovanje avionom
 8. Povlastice Hrvatskog autokluba
 9. Pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe

Prava i povlastice koje slijepe osobe ostvaruju neovisno o članstvu u Udruzi

 1. Pravo na doplatak za pomoć i njegu
 2. Pravo na osobnu invalidninu
 3. Pravo na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
 4. Pravo na obrazovanje i školovanje
 5. Pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju
 6. Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem
 7. Pravo na popust pri obračunavanju poreza na dohodak
 8. Pravo na dopust ili skraćeno radno vrijeme
 9. Pravo na zaštitu roditelja invalidnog djeteta
 10. Pravo na dječji doplatak
 11. Pravo na oslobađanje plaćanja naknade za ceste i putarine

UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Matični broj: 1059246; OIB: 76517474994
Žiro račun kod Podravske banke d.d. Koprivnica:   IBAN: HR5023860021100502588
Predsjednik: Ivica Ferenčić
Tajnica: Maja Koren Golub
Zamjenica Predsjednika – Dragica Zlatar