UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

“Cjeloživotno učenje osoba s oštećenjem vida”

Projekt “Cjeloživotno učenje osoba s oštećenjam vida” prijavljen je na natječaj INE d.d. i za njega su odobrena sredstva u iznosu 30.000,00 kuna. Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2008. godine. Tijekom provedbe projekta “Brajica i računala – pretpostavke cjeloživotnog učenja osoba s oštećenjem vida” kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva uvidjeli smo da je za informatičke radionice zainteresirano više korisnika nego je planirano, te da je postojećim korisnicima potrebna i dodatna obuka za koju su i zainterseirani. Zato je planirano da ovim projektom organiziramo dodatne radionice za stjecanje znanja i vještina korištenja specijalne informatičke opreme za slijepe i slabovidne. Projekt je namijenjen osobama svih dobnih skupina koje dosada nisu bile u mogućnosti naučiti navedena znanja i vještine.

 Obzirom da su radionice namijenjene osobama s oštećenjem vida, koje imaju specifične potrebe kod svladavanja navedenih znanja i vještina, nužno je da se radionice provode individualno, odnosno sa svakim korisnikom posebno, po jedan sat.

Izvoditelj ovih radionica će biti profesorica iz Centra za odgoj i obrazovanje slijepih i slabovidnih “Vinko Bek” iz Zagreba.

INDIVIDUALNE INFORMATIČKE RADIONICE ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA

8 slijepih osoba x 10 individualnih sati = 80 sati (svaka osoba 8 dolazaka x 1 sat)

 Ove radionice namijenjene su slijepim i slabovidnim osobama svih dobnih skupina koji ranije nisu prošle informatičku obuku koju je organizirala Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije. Iz iskustva ranije održanih informatičkih radionica koje su bile namijenjene samo mladima (2004. i 2005. godine), uočila se potreba za održavanjem više takvih radionica pod stručnim vodstvom za nove članove Udruge. Projektom „Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne“ koji je bio financiran sredstvima Europske unije iz programa CARSD 2002, nabavljena je suvremenija računalna oprema sa svim dodacima za slijepe, te su takve radionice potrebne kako bi se članovi mogli dodatno obučiti za korištenje brajevog printera, čitača ekrana i govorne jedinice. Na informatičkim radionicama osobe s oštećenjem vida će se obučiti tehnikama korištenja računala sa svom dodatnom opremom koja je namijenjena osobama s oštećenjem vida. Takvom radionicom omogućuje se osamostaljivanje slijepih i slabovidnih u pristupu informacijma i izvorima znanja preko računala. Stoga će se pozornost posvetiti i informacijskom opismenjavanju, odnosno ovladavanju vještinama pronalaženja, vrednovanja i korištenja informacija potrebnih u svakodnevnom životu. Zbog specifičnog invaliditeta, svaka osoba s oštećenjem vida mora imati individualne sate informatičkog opismenjavanja, a optimalno je potrebno odraditi 10 sati po osobi.