UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Druga i treća aktivnost ovog projekta održane su 14. travnja za djelatnike Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice.

 U sklopu provedbe projekta “Budite s nama, bit ćemo s vama” kojeg provodi Udruga, a financira Zaklada ZAMAH, danas su održana predavanja s radionicama o pristupačnosti građevina i komunikaciji zaposlenika sa osobama s oštećenjem vida za predstavnike i djelatnike Koprivničko-križevačke županije i Ureda državne uprave (u 09:00 sati u prostoru Županije) i Grada Koprivnice (u 12:30 sati u Gradskoj upravi). Stručno predavanje je održala profesorica Gordana Šestić iz Hrvatske udruge tiflopedagoga.