UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

O Udruzi slijepih KKŽ

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije kontinuirano djeluje od 1954. godine kao socijalno-humanitarni oblik udruživanja slijepih osoba radi zaštite i promicanja njihovih prava i zajedničkih ciljeva. Osnovne djelatnosti Udruge su pružanje socijalne usluge osobne asistencije – videće pratnje, educiranje videće okoline o potrebama i mogućnostima slijepih osoba, psihosocijalna rehabilitacija slijepih osoba s ciljem njihovog osamostaljivanja i deinstitucionalizacije, pružanje pomoći članovima Udruge prilikom ostvarivanja prava iz sustava socijalne i zdravstvene skrbi, školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja, ostvarivanje njihovih posebnih prava, te organiziranje njihovog slobodnog vremena, društveno-kulturnog i sportskog života.

Članstvo u Udruzi

Prema statutu Udruge, članovi Udruge mogu biti:

Redovni član Udruge može postati svaka slijepa osoba, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije, a na temelju nalaza oftalmologa s područja djelovanja Udruge.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a koju je prihvatila i Republika Hrvatska, slijepom osobom smatra se osoba koja ima:

Nominalni član Udruge može postati slijepa osobe s ograničenom ili bez poslovne sposobnosti, koji nema prava sudjelovati u radu tijela Udruge.
Podupirući član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja pomaže i pridonosi radu i aktivnostima Udruge. Podupirući član ne može birati i biti biran u tijelima Udruge.
Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima naročite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge. Počasnom članu Udruge izdaje se povelja čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Udruge.

Prava članova

Obveze članova

Prava i povlastice koje ostvaruju slijepe osobe

Članstvom u Udruzi ostvaruju se sljedeća prava i povlastice:

 1. Oslobađanje plaćanja HRT pretplate za punoljetne članove
 2. Pravo na korištenje socijalne usluge osobne asistencije – videći pratitelj prema Zakonu o osobnoj asistenciji

Prava i povlastice koje slijepe osobe ostvaruju neovisno o članstvu u Udruzi:

 1. Pravo na inkluzivni dodatak
 2. Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna (100% oštećenje organizma)
 3. Pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju
 4. Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem
 5. Pravo na povećani osobni odbitak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 6. Pravo na dopust ili skraćeno radno vrijeme
 7. Pravo na zaštitu roditelja djeteta s invaliditetom
 8. Pravo na dječji doplatak
 9. Prema pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na tiflotehnička i očna pomagala:
  • govorni ručni sat za slijepe
  • dugi bijeli štap za slijepe
  • brajev pisaći stroj
  • reproduktor zvuka
  • čitač ekrana s govornom jedinicom
  • brajeva elektronička bilježnica za slijepe
  • teleskopske naočale
  • očne proteze
 10. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojim se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto obilježeno simbolom znaka pristupačnosti
 11. Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom kojom osobe mogu ostvariti prava koja su im dodijeljena sukladno Zakonu o povlasticama u prometu:
  • pravo na besplatni prijevoz na svim trajektnim linijama s obvezom javne usluge što uključuje i osobno vozilo kojim se prevozi nositelj prava i pratitelja
  • pravo na povlasticu u pomorskom prijevozu od 75% od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje na svim linijama u pomorskom prometu i besplatni prijevoz za pratitelja
  • pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom za osobni automobil kojim se prevozi
  • pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu od 75% od redovite prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje i besplatnu vožnju za pratitelja
  • pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta osobi s invaliditetom za jedan osobni automobil koji ima u svom vlasništvu odnosno koji koristi na temelju ugovora o leasingu
 12. Povlastice pri putovanju u inozemstvo
 13. Povlastice vezane za putovanje avionom
 14. Pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi

 

UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Matični broj: 1059246; OIB: 76517474994
Žiro račun kod Podravske banke d.d. Koprivnica:
IBAN: HR5023860021100502588
Predsjednik: Mario Šutalo
Dopredsjednik: Ivica Ferenčić
Tajnica: Maja Koren Golub

 

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.