UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Projekt “Svi smo različiti, a opet smo slični”

“Svi smo različiti, a opet smo slični” provodit će se sa tri dječja vrtića sa područja Grada Koprivnice: Sveti Josip, Smiješak i Tratinčica. Od rujna do prosinca 2008. godine provodite će se edukacija sa skupinom iz dječjeg vrtića “Sveti Josip”. Od siječnja do travnja 2009. edukaciju će proći polaznici dječjeg vrtića Tratinčica, a od travnja do lipnja polaznici dječjeg vrtića Smješak.

Projekt će se provoditi za svaki vrtić kontinuirano s istom skupinom djece iz redovnog vrtića, uz postupno uključivanje djece s oštećenjima vida i dodatnim poteškoćama u razvoju. Radionice se planiraju za stariju vrtićku skupinu (6 godina).

Optimalan broj videće djece za svaku radionicu je 15, plus pet djece s oštećenjem vida. Obzirom da se vrtićke grupe u dječjim vrtićima Tratinčica i Smiješak većinom sastoje od 25-30 djece bit će potrebno prepoloviti grupe i organizirati dodatne radionice za svaku od njih.

Senzibilizacija i edukacija djece u redovnom sustavu, te postupno uključivanje djece s teškoćama, provodit će se kroz šest različitih radionica za svaku vrtićku grupu, njih ukupno pet. Predviđaju se i dvije posebne radionice za odgajatelje i druge zainteresirane. Bit će organizirane i dvije radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju. Roditelji djece iz redovne skupine o projektu će biti upoznati na roditeljskom sastanku.

Na početku je potrebno na roditeljskom sastanku izvijestiti roditelje djece iz redovne skupine o aktivnostima koje će se odvijati vezano uz projekt.

Nakon toga će biti održane dvije edukacijsko iskustvene radionice za odgajatelje, defektologe, knjižničare i druge zainteresirane osobe koje se u svom svakodnevnom radu susreću sa djecom s oštećenjem vida. Na ove dvije radionice prisustvovat će odgajatelji iz sva tri vrtića.

Nakon toga će uslijediti dvije edukacijsko iskustvene radionice za djecu u redovnoj skupini, te paralelno s njima i jedna posebna radionica za djecu s oštećenjem vida.

Zatim će se provesti dvije radionice za roditelje djece s oštećenjem vida o problemima i potrebama njihove djece.

Slijedi integracija djece samo s oštećenjem vida u redovnu skupinu kroz jednu radionicu.

Zatim bi se organizirale dvije radionice u koje bi bila integrirana redovna djeca u vrtićima, djeca samo s oštećenjem vida i slijepa djeca s višestrukim teškoćama.

Radionice s djecom iz redovnog vrtića bi se odvijale u prostoru njihove skupine, a paralelne radionice s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima će se odvijati u prostoru Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” koja je partner u projektu.

Plan radionica za odgajatelje

Plan radionica za djecu iz redovne skupine za sve vrtiće

Plan radionica za djecu s oštećenjem vida i njihove roditelje

Ukupno će biti održano 30 edukacijsko iskustvenih radionica. Radionice za odgajatelje, roditelje djece s oštećenjem vida i djecu s oštećenjem vida bit će održane samo jednom, a integracijske radionice i samostalne radionice za djecu u redovnom vrtiću bit će održane u svakom vrtiću posebno i za svaku vrtićku grupu posebno.

Osnovni cilj projekta je integracija i senzibilizacija videće djece za potrebe djece s oštećenjem vida. Cilj ovog projekta je da se djeca u najranijoj dobi upoznaju sa svojim vršnjacima koji su nešto drugačiji od njih, te da na jedan jednostavan način upoznaju svoje “drugačije” vršnjake i nauče da su i oni zapravo jako slični njima, da imaju iste želje i potrebe.

Specifični ciljevi su: – razvijanje tolerancije i poštovanja i međusobne komunikacije

- upoznavanje s taktilnim igračkama i slikovnicama

- prihvaćanje različitosti

Nakon provedbe ovog projekta očekujemo da se djeca u vrtiću senzibiliziraju za potrebe djece s oštećenjem vida i integriraju zajedno s njima, te da kroz igru i radionice nauče prihvatiti raznolikost i invaliditet svojih vršnjaka. Obzirom da će u projektu sudjelovati djeca koja slijedeće godine kreću u školu, očekujemo da se rezultati ovog projekta multipliciraju i na tu populaciju, te da djeca koja su se upoznala sa djecom s oštećenjem vida prenose svoja iskustva na svoje prijatelje, obitelj i okolinu i da na taj način šire senzibilizaciju za potrebe slijepe djece.