UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Udruga je 28. ožujka provodila prvu aktivnost projekta “Budite s nama, bit ćemo s vama” kojeg financira Zaklada ZAMAH.

Udruga je 28. ožujka u Maloj vijećnici Grada Križevaca provela aktivnosti jednogodišnjeg projekta “Budite s nama, bit ćemo s vama”, a koji je financiran sredstvima Zaklade ZAMAH. Djelatnici Gradske uprave i Centra za socijalnu skrb Križevci prisustvovali su predavanju i edukaciji kako bi se bolje upoznali sa problemima slijepih i slabovidnih osoba te sa potrebom i zakonskom obvezom za taktilnom prilagodbom ustanova.
Cilj projekta je senzibilizacija djelatnika za potrebe osoba s oštećenjem vida i osnovna edukacija o komunikaciji i pristupu osobama s oštećenjem vida, te da se djelatnici koji rade na poslovima izdavanja građevnih dozvola, arhitektonske prilagodbe i pristupačnosti građevinskih objekata detaljnije upoznaju sa Pravilnikom o pristupačnosti, s naglaskom na dijelove koji su važni za slijepe osobe.
Predavanje i edukaciju vodila je profesorica defektolog peripatolog Gordana Šestić iz Hrvatske udruge tiflopedagoga.

Projekt će Udruga provoditi za djelatnike sva tri grada(Đurđevac,Koprivnica,Križevci), Županije, Opće bolnice u Koprivnici te za učenike srednjih škola uslužnih smjerova.