UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Projekt “Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne”

Projekt “Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne ” financiran je od strane Europske unije iz Fonda CARDS 2002 koji je namijenjen financiranju udruga koje su razvile partnerske odnose sa javnim institucijama, u svrhu pružanja usluga u oblasti socijalne skrbi, zaštiti zdravlja, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju i zaštiti obitelji. Na natječaj Europske unije za Fond CARDS 2002 u 2005. godini prijavljeno je ukupno 113 projekata. Od tih 113 projekata Europska komisija ocijenila je pozitivno 10 te je za njih odobrila financijsku potporu, a Projekt “Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne” jedan je od tih 10. Ukupna vrijednost Projekta je bila 76.145,88 EU, doprinos partnera je 10% te je Europska komisija dodijelila Udruzi 68,264,78 EU od čega je Udruzi odmah doznačeno 80% tog iznosa, a preostalih 20% doznačeno je po završetku projekta, odnosno po prihvaćenom konačnom izviješću o realizaciji projekta. Nositelj Projekta je Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, a Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica je partner u projektu.To znači da sve administrativne, računovodstvene poslove, kontakte sa dobavljačima i korisnicima obavlja Udruga koja je bila vlasnik nabavljene opreme i knjižnične građe do završetka projekta, kada je, u skladu s Projektom i Ugovorom o partnerstvu najveći dio opreme i svu građu donirala Knjižnici. Ističemo dobre, korektne partnerske odnose koji su proizašli iz višegodišnje suradnje s Knjižnicom. O svakom segmentu provedbe Projekta zajedno smo se dogovarali i odlučivali isto kao što smo zajedno radili na osmišljavanju i izradi projekta.

Projekt je bio jednogodišnji, a sastojao se od dva dijela. U prvom polugodištu obavljena je edukacija knjižničnog osoblja u knjižnicama u Hrvatskoj i Danskoj i nabavljena specijalna oprema i knjižnična građa. Od opreme nabavljena su dva računala od kojih je jedno opremljeno sa slušalicama, čitačem ekrana, govornom jedinicom, skenerom, brajevim retkom i brajevim printerom, a na drugo je spojeno elektroničko povećalo koje omogućava povećanje bilo kojeg tiskanog teksta od 2,5 do 50 puta uz mogućnost prikaza u boji i 16 kombinacija boja teksta i pozadine ( npr.: crno/bijelo i obratno) te istovremeno praćenje odabranog teksta i pravljenje zabilješki na računalu. Oba računala spojena su na internet. Osim toga nabavljena su 2 samostalna elektronička povećala istih mogućnosti kao i ono spojeno na računalo od kojih se jedno nalazi u čitaonici Knjižnice, a drugo u prostorijama Udruge. Također su nabavljena 3 komada MP3 CD plejera sa slušalicama koji služe da korisnici mogu knjižničnu građu slušati u Knjižnici. Nabavljen je i transporter koji omogućava transport osoba u invalidskim kolicima na I i II kat Knjižnice, budući da, ne postoji dizalo. Ovim Projektom nabavljeno je 333 naslova knjižnične građe i to knjiga u zvučnoj tehnici na CD i audio kasetama, taktilnih slikovnica i igračaka prilagođenih slijepoj i slabovidnoj djeci, početnica na brajici te knjige i brošure o slijepima i za slijepe kao i police za zvučne knjige i korita za slikovnice. Svečanost završetka prvog dijela projekta, odnosno početka usluge za slijepe i slabovidne održala se u Knjižnici 19.06.2006.

Drugi dio provedbe projekta osmišljen je tako da su se slijepe i slabovidne osobe kroz 12 radionica upoznale i obučile te potaknule na korištenje nabavljene opreme i građe. Tijekom mjeseca rujna, listopada, studenog i prosinca, održano je 12 edukacijsko-animacijskih radionica koje su bile integracijske, namijenjene svim dobnim skupinama, od predškolaca do odraslih.

Za predškolsku djecu su održane sljedeće radionice:

29.09. „Igrajmo se taktilnim igračkama i slikovnicama“, izvođači profesorice iz Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju „Mala Kuća“ iz Zagreba

07. 10. „Kako oblikovati vlastitu igračku“, izvođač profesorica Zdenka Špoljarić iz COO „Vinko Bek“

07.10. „Igrajmo se taktilnim igračkama i slikovnicama“, izvođač profesorica Ana Rudman iz COO „Vinko Bek“ iz Zagreba

15.11. „Kako koristiti taktilne igračke i slikovnice“, izvođači profesorice iz Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju „Mala Kuća“ iz Zagreba

 

Za djecu školske dobi i studente održane su sljedeće radionice:

21.10. „Što imamo od knjižnične građe i tehničke opreme i kako to koristiti“, izvođači Danko Butorac iz Hrvatskog saveza slijepih i Sanja Frajtag iz Hrvatske knjižnice za slijepe

11.11. „Likovna radionica“, izvođač profesorica Tanja Parlov iz COO „Vinko Bek“ iz Zagreba

18.11. „Obrada lektire na drugačiji način“, izvođač prof. def. peripatolog Blaženka Paković iz COO „Vinko Bek“ iz Zagreba

18.11. „Kako djeca i mladi mogu bolje komunicirati u svakodnevnom životu“, izvođač prof. def. peripatolog Gordana Šestić iz COO „Vinko Bek“ iz Zagreba

Za odrasle su održane sljedeće radionice:

21.10. „Što imamo od knjižnične građe i tehničke opreme i kako to koristiti“, izvođači Danko Butorac iz Hrvatskog saveza slijepih i Sanja Frajtag iz Hrvatske knjižnice za slijepe

28.10. „Prezentacija programa za odrasle“, izvođač profesorica Valentina Nemet iz COO „Vinko Bek“ iz Zagreba

29.11. „Književni susret“, izvođač Rolando Butković, slijepi pjesnik iz Našica

06.12. „Kako odrasli mogu bolje komunicirati u svakodnevnom životu“, izvođač profesorica Ana Čović iz COO „Vinko Bek“ iz Zagreba.

Vezano uz Projekt, 06.studenog 2006. u Knjižnici je održan Okrugli stol za osobe s posebnim potrebama na temu „Dostupnost knjižnica za sve – knjižnične službe, usluge i računalna oprema za slijepe, slabovidne i gluhoslijepe osobe: kako u lokalnoj zajednici dolaze do izvora znanja“. Okrugli stol je bio međunarodnog karaktera, predavači su bili iz Hrvatske, Švedske i Austrije, a sudjelovalo je oko 70 zainteresiranih knjižničara i članova udruga slijepih iz Hrvatske i Slovenije.

Napominjem da je članarina u Knjižnici za članove Udruge besplatna. Od uvođenja nove usluge članovi Udruge počeli su koristiti knjižničnu građu i opremu. Za sada je korištenje ocijenjeno kao vrlo zadovoljavajuće. Nakon završetka Projekta, napravljena je i završna vanjska evaluacija od strane poduzeća MAP Savjetovanja koje su ocijenile da je Projekt uspješno realizirani te je ostvario sve rezultate i ciljeve koji su bili zadani.

Fotografije: