UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

U 2018. godini bili smo vrijedni kao i svake godine dosada, pa Vam u nastavku predstavljamo Izvješće o radu da i sami procijenite!

Izvješće za 2018.godinu