UDRUGA SLIJEPIH
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

UDRUGA
PROJEKTI
KLUBOVI
LINKOVI
DOKUMENTI

Od 28. travnja 2017. godine Udruga provodi ovaj projekt kojim se osigurava pružanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju, njih 25, s područja cijele Koprivničko-križevačke županije. Uslugu videćeg pratitelja obavlja djelatnica Ljiljna Šandor, osposobljena za rad sa slijepim osobama. Pružanje usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe koje nisu u mogućnosti samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti u zajednici, ima za cilj zadovoljenje njihovih osnovnih ljudskih potreba i prava, povećanje razine osobnog zadovoljstva, veću mobilnost i vidljivost, te jačanje socijalnog uključivanja u život lokalne zajednice.

Provedba projekta traje 24 mjeseca, do 28. travnja 2019. godine. Voditeljica projekta je Maja Koren Golub.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 337.782,50 kuna